Berlin vågar gå utanför ramarna

Internationella Berlins experimentlust och kreativitet sätter tydliga spår i arkitektur och stadsutveckling. Här talar man inte bara om att tänka utanför ramarna, här gör man det.

Stadens brokiga historia och internationella prägel väver samman tidseror och kulturer och skapar grogrund för nytänkande. Detta sätter avtryck inom arkitektur, stadsrum och hållbar utveckling. 2014-09-04-14.19.01-275x366Ett av Berlins största innerstadsprojekt Museum Island med restaureringen av Neues Museum och återuppbyggnaden av Berlins stadsslott (Humboldt Forum) är ett exempel på samtida europeisk arkitektur som på ett föredömligt sätt förhåller sig till historien, estetiska, etiska och tekniska frågor.

Innovativa och framtidsorienterade projekt med fokus på resursbesparingar och sund livsstil ser vi också flera goda exempel av i Berlin.

En resa till Berlin formas helt och hållet efter era önskemål med fokus på stadens samtida arkitektur och exklusiva besök. Allt är möjligt – turer på vattnet, på land eller på cykel.

Att cykla runt i vackra Berlin ger en helt ny dimension av staden och dess framväxt.2014-09-07-10.40.19-275x366

Share This: