Information om covid-19

TRYGGA FÖRETAGSEVENEMANG

På Trons Production gör vi vårt yttersta för att företagsevenemang och -konferenser ska kunna genomföras på ett säkert sätt för både deltagare och personal. Vi följer noggrant svenska myndigheters, regioners och kommuners rekommendationer och föreskrifter för att minimera smiddspridningen av Covid-19.

Nedan följer ett antal av de rekommendationer och åtgärder som vårt arbete omfattar och vilken typ av möten som kan genomföras i dagsläget.

FÖRETAGSEVENEMANG/PRIVATA TILLSTÄLLNINGAR

 • Omfattas inte av begränsningen om 50 pers.
 • Däremot gäller övriga åtgärder mot smittspridning enl. FHM förskrifter, allmänna råd och generella rekommendationer

VÅRA REKOMMENDATIONER VID FÖRETAGSEVENEMANG

 • Minska smittspridning
 • Skapa trygga förhållanden för gäster och personal
 • Följa FHM förskrifter, allmänna råd och generella rekommendationer
 • Göra relevanta Riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder

SYFTET MED VÅRA REKOMMENDATIONERNA

 • Motverka spridningen av covid-19 i samhället
 • Skydda de mest sårbara i samhället

ÅTGÄRDER MOT SMITTSPRIDNING SOM VIDTAS TILLSAMMANS MED VÅRA LEVERANTÖRER

 • Göra relevanta Riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder
 • Ta fram rutiner för hur gäster som insjuknar på plats ska hanteras
 • Informera både i förväg och på plats om förhindrande av smitta av covid-19
 • Säkerställa att personer med symtom på covid-19 stannar hemma
 • Säkerställa möjligheter till god handhygien; tvätta händerna med tvål och vatten alt. handsprit
 • Säkerställa möjligheter till nödvändiga avstånd mellan deltagare i lokaler, köer, allmänna utrymmen m m
 • Säkerställa utökade städrutiner i både allmänna utrymmen och på hotellrummen
 • Erbjuda digitala möteslösningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skiljer sig från företagsevenemang och -konferenser då de

 • Begränsas av antalet deltagare till högst 50 pers. (eller det antal deltagare som vid aktuell tidpunkt gäller enligt myndigheterna)
 • Riktar sig till allmänheten och omfattar bl a
  • Teater, bio, konserter, föreläsningar/föredrag
  • Sammankomster för religionsutövning, demonstrationer, överläggningar, opinionsyttringar och andra sammankomster där mötesfriheten utövas
  • Tivoli, festtåg, marknader, mässor och danstillställningar*
  • Tävlingar/uppvisning i sport, idrott, flygning och andra tillställningar som inte anses som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

* Vid dans gäller begränsningen om 50 pers. endast de besökare som befinner sig på dansgolvet. Lokalerna kan därmed ha fler besökare utöver de på dansgolvet så länge reglerna om trängsel följs.