Hållbara möten

Hållbara möten

Hållbara möten och resor

Som researrangör och producent av resor, studieresor, fysiska och digitala möten, har Trons Production möjlighet att påverka och ta ansvar för hur våra kunder reser och innehållet i programmen. Vi vill göra skillnad genom att erbjuda smarta val, minimera inverkan på natur och miljö utan att kompromissa med kvalité, kunskap och nya upplevelser.

För Trons Production handlar hållbarhet om att leva och agera med omtanke. Hållbarhet uppnås när vi visar omtanke om varandra, miljön och naturen. Vi arrangerar resor och möten ur ett hållbart perspektiv – ett bra val för dig som kund.

Flip-flops,Made,Of,Green,Artificial,Grass,On,The,Marble,Background.

Välja hållbara upplägg

Det är viktigt att ta hänsyn till alla dimensioner av hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. De är beroende av varandra och vi behöver göra insatser på alla områden. Vi måste tänka och agera med omtanke för en större helhet och alltid värna om natur och miljö i våra beslut.

Vi vill också påverka våra leverantörer att erbjuda hållbara upplägg eftersom vi och många av våra kunder tror på kraften, glädjen och nyfikenheten av att upptäcka nya platser och av att mötas fysiskt – men mer hållbart.

Vårt hållbarhetsarbete bygger också på våra värderingar – affärsnytta, förtroende och långsiktighet – och genomsyrar vår Hållbarhetspolicy.