Inför resan

Information för dig som ska ut och resa.

Här har vi samlat viktig information till dig som ska ut och resa.

Ta del av vad som gäller om oss, om garantier, visum, pass mm för att förbereda dig på bästa sätt.

SRF
Trons Production AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen, SRF. Medlemskapet medför att du som kund och resenär kan känna dig i trygga händer, att vi följer lagar och regler och att vår personal har stor kunskap och erfarenhet från branschen.

Resevillkor
Affärsresor som köpts på grundval av ett avtal om anordnande av affärsresor mellan företag omfattas inte av paketreselagen. Detta gäller såväl paketresor som sammanlänkade researrangemang. Därmed föreligger inte heller någon skyldighet att ställa säkerhet för dessa resor enligt resegarantilagen.

Trons Production AB tillämpar särskilda villkor för researrangemang vid försäljning av affärsresor till företag. Detta eftersom flygbolag och hotell applicerar speciella regler för gruppbokningar. I samband med bokning meddelar vi alltid de särskilda villkor som gäller.

Försäkringar
En försäkring är ett viktigt skydd för dig som resenär om oförutsägbara händelser inträffar. Alla som reser utomlands rekommenderas att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser, som annars kan bli mycket kostsamma såsom akut sjukdom, hemtransport m.m.

Den som har tecknat en hemförsäkring har oftast ett grundskydd. Vill man ha ett något mer omfattande skydd, bör man teckna en separat reseförsäkring. Dessa reseförsäkringar täcker oftast in de flesta händelser som kan inträffa på en resa. Skillnaden kan ligga i vilka merkostnader som ersätts, t ex hemtransport. Reser du i tjänsten är det viktigt att undersöka vilken form av Tjänstereseförsäkring din arbetsgivare erbjuder.

Tecknas en avbeställningsförsäkring i samband med köpet av resan gäller försäkringen om den försäkrade före resan från Sverige tvingas avbeställa en resa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall hos nära anhörig. I flera fall, men inte alltid, gäller den också om den försäkrades privata egendom skadats väsentligt genom oförutsedd händelse.