Pass, visum och vaccination

Pass
Det är viktigt att ha ett giltigt pass inför resan. Tänk på att ditt pass måste ha giltighetstid en viss tid efter inresa eller före utresa, att det finns oanvända sidor, att passet är helt och att det är maskinläsbart för vissa destinationer.

Behöver du göra ett nytt pass kan du läsa på Polisens hemsida hur du går tillväga.

Visum
För att få resa in i vissa länder krävs visum. Det är därför viktigt att du i god tid innan resan kontrollerar vad som gäller för det land du ska besöka. Tänk på att det ibland också krävs visum i samband med mellanlandning i ett annat land än din slutdestination.

På Comet Consular Services eller Visumservice kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Trons Production AB och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

Du kan också kontrollera med din researrangör vad som gäller på din destination.

Vaccination
Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även hitta information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningen eller Landsguiden.